Проект “Адаптивна сензорна мрежа за подводно наблюдение”

КОНКУРС: “Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища – 2010”
ТЕМА НА ПРОЕКТА:
“Адаптивна сензорна мрежа за подводно наблюдение”
СРОК: 2011-2013 г.
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Основна цел на проекта е изследване на възможностите за изграждане на адаптивна сензорна мрежа за подводно акустично наблюдение в плитководна акватория, осигуряваща откриване, определяне на местоположението, класификация и съпровождане на подвижни подводни обекти.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

  • Разработване на методи и алгоритми за обединяване и пространствено-временна обработка на акустични сигнали в разпределена подводна антенна решетка;
  • Теоретични и експериментални изследвания за реализиране на бистатична и/или мултистатичнa хидролокационна система за откриване, определяне на местоположението, съпровождане и разпознаване/класификация/ на подвижни подводни обекти в плитководен район, на базата на достиженията на технологията на сензорните мрежи и цифровата обработка на сигнали;
  • Разработване и изследвания на действащ експериментален модел на компонент от подводна акустична сензорна мрежа работеща в пасивен и активен бистатичен и/или мултистатичен режим.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *