Заключителна конференция по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка на управлението на бреговата зона“

На 28 април 2017 г. (петък) в зала 11-а на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се състоя заключителната конференция за представяне на резултатите по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка на управлението на бреговата зона“ (Integrated Informational Systemin Support of Coastal Zone Management – IISSCZM), финансиран от Министерството на околната среда и водите чрез програма БГ02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. в Република България.

Гости на конференцията бяха: областният управител на Варненска област – г-н Тодор Йотов, командирът на Пункт за базиране – Варна – к-н I р. Георги Георгиев, представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, на Община Варна и на районните кметства, ръководители и представители на фирми и организации, свързани с морския бизнес и индустрията.

В рамките на конференцията бяха представени резултатите от довършващите дейности и организирана демонстрация на изградения по проекта Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, уникален по своята функционалност в европейски и регионален мащаб, за борба с нефтените разливи и управление на силите, участващи в преодоляването на последствията от тях.