Заключителна конференция

На 28 април 2017 г. (петък) от 14:00 ч. в зала 11-а на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се състои заключителната конференция за представяне на резултатите по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка на управлението на бреговата зона“ (Integrated Informational System in Support of Coastal Zone Management), финансиран от Министерството на околната среда и водите чрез програма БГ02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. в Република България.

По проекта в Морско училище е изграден Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, уникален по своята функционалност в европейски и регионален мащаб, за борба с нефтените разливи и управление на силите, участващи в преодоляването на последствията от тях.