Заключителна конференция

Заключителна конференция

На 6 октомври 2016 г. /четвъртък/от 10.00 ч. в зала 11 на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” ще се състои заключителна конференция за представяне на резултатите по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона”/Integrated Informational System in Support of Coastal Zone Management/, финансиран от министерството на околната среда и водите чрез програма БГ02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 в България. По проекта в Морско училище е изграден „Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона”, уникален по своята функционалност в европейски и регионален мащаб за борба с нефтените разливи и управление на силите, участващи в […]