Продължителност: -

Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“ се разработва от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна в партньорство с Областна администрация Варна и Басейнова дирекция за Черноморския район – Варна