Продължителност: -
Местоположение: зала 11 на ВВМУ

Представяне на междинните резултати постигнати при разработване на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“