Продължителност: -
Местоположение: Висше военно-морско училище "Н.Й. Вапцаров" Варна

Представяне на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“.