дата: 07.08.2015 год., място на провеждане: Планетаруим, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Варна 

10.00 – 10.30 Регистрация на участниците
10.30 – 10.50 Откриване на конференцията Представяне на Бенефициента и партньоритеНачалник ВВМУ, Директор на БДЧР,  представител на Областна администрация Варна, официални лица
10.50 – 11.10 Брифинг за медиите
11.10 – 11.30  Кафе пауза
11.30 – 12.00 Представяне на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)“
12.00 – 12.30 Обяд
12.30 – 15.00  Обща дискусия и закриване на конференцията