Към момента във ВВМУ се работи в следните научни проекти:

ACTs

– MARTEL+

IISSCZM

– SEA Talk