Към момента във ВВМУ се работи в следните научни проекти: