Проекти в разработка

Към момента във ВВМУ се работи в следните научни проекти:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *