ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Варна съвместно с пет партьора работи заедно за развитието на решение за подобряване и премахване на липсите и недостатъците при разбирането и приложението на МППСМ от морските лица. Проекта се реализира и финансира с помощта на програма The Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo

Международните правила за предпазване от сблъскване на море от 1972 г. (МППСМ) включват комплекс от правила, които навигационните офицери да следват, за да се избегнат сблъсъци по вода. Това е една от най-важните международни Конвенции, която всички морски офицери трябва да разбират и да са способни да прилагат в реални ситуации. Въпреки това, съдебната практика, както е посочено в докладите на MARS и MAIB, свидетелства за неправилно разбиране и прилагане на много от основните принципи на МППСМ. Честа практика е и използването на УКВ радиостанцията, което не е записано в МППСМ. Скорошните проучвания на C4FF относно МППСМ показват, че почти 50% от морските лица по света омаловажават МППСМ по море, когато предприемат действия за предотвратяване на сблъсъци. С цел да се запази безопасността е важно морските лица да са усвоили изцяло МППСМ и тяхното приложение.

Нов важен и престижен проект, наречен ACTs, финансиран от Европейския съюз, ще се заеме с въпроса чрез изследване на текущите проблеми в приложението на МППСМ. Партньорите по проекта ще разработят нов онлайн курс, правейки МППСМ по-опростен и лесно усвоим. Консорциумът е съставен от значими европейски образователни и квалифициращи морски организации, които се стремят към намаляване броя на сблъсъците и увеличаване безопасността по море.

Конкретни цели на проекта:

  • Определяне а пропуските и недостатъците при изучаването на правилата в МППСМ в курсовете провеждани за това чрез провеждане на анкети и обсъждане на резултатите в работни срещи с морски специалисти от различните области;
  • Тълкуване и превеждане на правилата в МППСМ
  • Изучаване и анимиране на сблъсъците и близките разминавания в акваторията на всяка партньорска страна, които да се включат и разширят материалите в курса по МППСМ, с което да се подобри разбирането при прилагането на правилата от морските лица.
  • Разработване на иновативна платформа за електроннпо подпомагано обучение и оценяване.

Начало на проекта: 2013 г.
Край на проекта: октомври 2015 г.
Продължителност: 24 месеца
Програма: The Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo