Tag Archives: IISSCZM

Откриваща конференция по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона”

Днес, 7 август 2015 г., в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” официално бе представен проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона /IISSCZM/”, финансиран по програма BG 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”.

Бенефициент на проекта е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с партньор Басейнова дирекция „Черноморски район” Варна. Асоцииран партньор на Морско училище е Областна администрация Варна.

На представянето на проекта присъства ръководството на Морско училище, преподаватели и ръководители на катедри, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” Десислава Консулова и други представители от държавното учреждение. Присъства също г-н Стоян Пасев – областен управител на Варна.В залата бяха още доц. д-р Росен Василев – ректор на Технически университет Варна и доц. Цени Мурзова – зам.-ректор на университета.

Капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се обърна към гостите и участниците във форума, като благодари на учебния отдел на училището за постигнатия изключителен успех с разработването на този проект. Г-н Пасев приветства участниците и гостите в качеството си на асоцииран партньор по проекта, като отправи апел за по-голяма активност по отношение на разработването на научни проекти и спечелването на европейски финансови средства за тяхното реализиране. Г-жа Консулова се обърна към присъстващите и изтъкна, че това е първата работна среща по този проект.

Основната цел на проекта е да се подобри интегрираното управление на крайбрежните зони чрез изграждане на интегрирана информационна система, която ще събира и разпространява данни, които пристигат от различни статични и динамични системи. Обстойно представяне на същността на научния проект направи капитан I ранг доц. д-р Калин Калинов, зам.-началник на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” по учебната и научна част. Той посочи, че в рамките на проекта са предвидени за изпълнение няколко основни дейности и четири работни пакета, покриващи различни аспекти от създаването и развитието на интегрираната информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона. Резултатите от проекта ще обхванат цялата крайбрежна зона, а стойността му възлиза на 1 147 655 евро.