Заключителна конференция по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка на управлението на бреговата зона“

На 28 април 2017 г. (петък) в зала 11-а на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се състоя заключителната конференция за представяне на резултатите по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка на управлението на бреговата зона“ (Integrated Informational Systemin Support of Coastal Zone Management – IISSCZM), финансиран от Министерството на околната среда и водите чрез програма БГ02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. в Република България.

Гости на конференцията бяха: областният управител на Варненска област – г-н Тодор Йотов, командирът на Пункт за базиране – Варна – к-н I р. Георги Георгиев, представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, на Община Варна и на районните кметства, ръководители и представители на фирми и организации, свързани с морския бизнес и индустрията.

В рамките на конференцията бяха представени резултатите от довършващите дейности и организирана демонстрация на изградения по проекта Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, уникален по своята функционалност в европейски и регионален мащаб, за борба с нефтените разливи и управление на силите, участващи в преодоляването на последствията от тях.

Заключителна конференция

На 28 април 2017 г. (петък) от 14:00 ч. в зала 11-а на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се състои заключителната конференция за представяне на резултатите по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка на управлението на бреговата зона“ (Integrated Informational System in Support of Coastal Zone Management), финансиран от Министерството на околната среда и водите чрез програма БГ02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. в Република България.

По проекта в Морско училище е изграден Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, уникален по своята функционалност в европейски и регионален мащаб, за борба с нефтените разливи и управление на силите, участващи в преодоляването на последствията от тях.

Заключителна конференция

На 6 октомври 2016 г. /четвъртък/от 10.00 ч. в зала 11 на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” ще се състои заключителна конференция за представяне на резултатите по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона”/Integrated Informational System in Support of Coastal Zone Management/, финансиран от министерството на околната среда и водите чрез програма БГ02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 в България.

По проекта в Морско училище е изграден „Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона”, уникален по своята функционалност в европейски и регионален мащаб за борба с нефтените разливи и управление на силите, участващи в преодоляването на последствията от тях.

Откриваща конференция по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона”

Днес, 7 август 2015 г., в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” официално бе представен проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона /IISSCZM/”, финансиран по програма BG 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води”.

Бенефициент на проекта е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с партньор Басейнова дирекция „Черноморски район” Варна. Асоцииран партньор на Морско училище е Областна администрация Варна.

На представянето на проекта присъства ръководството на Морско училище, преподаватели и ръководители на катедри, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” Десислава Консулова и други представители от държавното учреждение. Присъства също г-н Стоян Пасев – областен управител на Варна.В залата бяха още доц. д-р Росен Василев – ректор на Технически университет Варна и доц. Цени Мурзова – зам.-ректор на университета.

Капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се обърна към гостите и участниците във форума, като благодари на учебния отдел на училището за постигнатия изключителен успех с разработването на този проект. Г-н Пасев приветства участниците и гостите в качеството си на асоцииран партньор по проекта, като отправи апел за по-голяма активност по отношение на разработването на научни проекти и спечелването на европейски финансови средства за тяхното реализиране. Г-жа Консулова се обърна към присъстващите и изтъкна, че това е първата работна среща по този проект.

Основната цел на проекта е да се подобри интегрираното управление на крайбрежните зони чрез изграждане на интегрирана информационна система, която ще събира и разпространява данни, които пристигат от различни статични и динамични системи. Обстойно представяне на същността на научния проект направи капитан I ранг доц. д-р Калин Калинов, зам.-началник на ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” по учебната и научна част. Той посочи, че в рамките на проекта са предвидени за изпълнение няколко основни дейности и четири работни пакета, покриващи различни аспекти от създаването и развитието на интегрираната информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона. Резултатите от проекта ще обхванат цялата крайбрежна зона, а стойността му възлиза на 1 147 655 евро.

Съвместен натурен експеримент по проекта с изследователи от Морския Университет в Констанца, Румъния

На 01.08.2012 г. се проведе  съвместен натурен експеримент на изследователи от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Варна и Морския Университет в Констанца, Румъния. Записите ще бъдат обработени, а резултатите ще бъдат публикувани в българските и международните научни издания.

Повече информация вижте тук.