„Личните документи, издавани от българската морска образователна система (1881-1946 г.)“
 

Адаптивна сензорна мрежа за подводно наблюдение

ACTs

– MARTEL+

IISSCZM

– SEA Talk